Support & Förvaltning

Strukturerad systemförvaltning skyddar dina investeringar.

 

Omvärlden och marknaden förändras snabbt vilket kräver att även beslutsstödslösningar utvecklas och förädlas. Om befintliga lösningar inte anpassas till dessa förändringar minskar värdet successivt av investeringen i business intelligence. Vi tillhandahåller stabila och kvalitetssäkrade förvaltningstjänster som ökar värdet på beslutsstödslösningar.

Exempel på tjänster
  • Funktionsåtagande av support och förvaltning av BI-system.
  • Införande av förvaltningsstruktur eller metod i befintliga serviceorganisationer.
  • Hosting och drift av BI-system.
  • Near-shoring-alternativ för support och vidareutveckling i Baltikum.
  • Införande av förvaltningsstruktur eller metod i befintliga serviceorganisationer.
 Varför Affecto?
  • Vi är marknadsledande på strukturerad support och vidareutveckling av beslutsstödslösningar
  • Vi har idag ett stort antal åtaganden inom systemförvaltning av beslutsstödssystem.
  • Våra konsulters beprövade spetskompetens i kombination med en kompetent supportorganisation gör oss unika på den nordiska marknaden.
  • Vår stora erfarenhet av hur beslutsstödslösningar används i praktiken innebär att vi alltid tillför våra kunder ökat värde.

Kontakt

Fredrik Grenson_ver2

Fredrik Grenson
Practice Manager, Affecto Service Management
070-621 76 65