Kompetenskort

För att erbjuda en flexibel och kostnadseffektiv lösning för organisationer som behöver utbilda flera anställda inom olika ämnesområden så erbjuder vi kompetenskort.

Kompetenskort gäller för all utbildning och ju fler dagar som du köper desto större blir rabatten. Korten gäller för alla anställda i din organisation. Vid köp av kort erhålls ett bevis på tillgodohavandet och Affecto Academy håller reda på hur många dagar som förbrukats.

Kompetenskorten gäller 365 dagar från första kursstart kan användas för alla Affecto Academys kurser i både Stockholm och Göteborg. 

Kursdagar Pris Besparing
10 60.300 SEK 10,00%
15 85.425 SEK 15,00%
25 139.000 SEK 17,00%
75 402.000 SEK 20,00%

Kompetenskorten kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter. Kursdagar som inte utnyttjas återbetalas ej. Första kurs måste påbörjas inom 6 månader från beställning.

För kurser som Affecto Academy genomför i samarbete med utbildningspartner, t ex VMware eller Arrow ECS, avräknas två kursdagar från kompetenskortet för varje kursdag. Kompetenskort kan inte användas för att betala TDWI- eller certifieringskurser.