Reporting & Analytics

 

Mer analyskraft ger ökad konkurrenskraft.

Ett modernt beslutsstöd innebär allt större behov av möjligheter att analysera och utforska data för att hitta insikter som kan användas till att öka konkurrenskraften. Det kan till exempel handla om avancerade verktyg för data discovery och data mining.

En modern beslutsstödslösning ska stödja allt från klassisk balans- och resultaträkningsrapportering till nyckeltalsuppföljning eller portalintegration, och samtidigt innehålla en högre grad av självbetjäning (self-service) och stöd för avancerad analys.

Vår stora erfarenhet av hur rapport- och analyslösningar används i praktiken bidrar till att vi tillför våra kunder ökat värde och hjälper dem öka sin konkurrenskraft genom vassare analys.

Exempel på tjänster

 • Förstudie och implementering av self-service BI
 • Förstudie, implementering och utveckling av lösningar för avancerad analys
 • Val av rätt lösning och teknologi vid upphandling
 • Migrering och uppgradering av teknologi och verktyg
 • Införande av Mobil BI
 • Rådgivning och stöd för att öka användbarheten hos rapporter, analyser, dashboards och portaler
 • Utbildning för systemansvariga, IT-personal och användare. Läs mer Affecto Academy
 • Förvaltning och vidareutveckling av rapport- och analyslösning. Läs mer Affecto Service Management.
 • Vi samarbetar med de världsledande systemleverantörerna IBM (Cognos och SPSS), SAP Business Objects, Oracle, Microsoft, Qlikview och Tableau.

Varför Affecto?

 • Våra konsulter har lång erfarenhet och bred kompetens inom rapportering och analys.
 • Vi har en konsultorganisation som är unik på den nordiska marknaden.
 • Vi erbjuder rätt anpassade lösningar för rapport- och analyslösning utifrån din verksamhets behov.
 • Vi samarbetar med de världsledande systemleverantörerna och kan alltid erbjuda den senaste tekniken.