Collaborative Business Intelligence

Collaboration ökar effekten av dina beslutsstöds- och ledningssystem.

Beslut i dagens moderna organisationer skall fattas snabbt och samtidigt vara baserade på korrekt information. Informationen finns på olika ställen, i olika system, på nätet eller kanske till och med i huvudet på duktiga medarbetare.

Affecto effektiviserar organisationers beslutsprocesser. Våra lösningar skapar möjligheten att styra organisationer genom en korrekt och komplett informationsbild, ökad transparens, möjlighet att agera på beslutsinformation och följa upp effekten av fattade beslut.

Affecto erbjuder både kompletta ledningssystem och lösningar för att koppla samman beslutsstödssystem med collaboration. Vi ger dig ett ledningssystem!

Ledningsystem levererade av Affecto består av:
 • beslutsstödsportal med dashboards och styrkort
 • dokument- & ärendehantering fullt integrerade med beslutsdata
 • projektstyrning (enterprise project management)
 • processhantering (business process management)
 • sociala komponenter såsom webbsidor, communities, bloggar, wikies mm.
Exempel på tjänster
 • Mål & visionsanalys
 • Förstudier
 • Upphandlingsstöd
 • Informationsstrategier
 • Införande av kompletta ledningssystem
 • Införande av nytt modernt Intranät med gruppens produktivitet i fokus
 • Införande av extranät för både kunder och leverantörer
 • Utökning av ert beslutsstödsystem med Collaborative BI
 • Inspirationsdagar för hur man kan öka effektiviteten i beslutsprocessen med Collaborative BI
Broschyr
Erbjudande - CBI
Varför Affecto
 • Vi har ett modernt och komplett koncept kring ledningssystem
 • Våra konsulter har lång erfarenhet av kombinationen business intelligence, ECM och Collaboration
 • Vår metodik för kravställning säkerställer att verksamheten får rätt lösning
 • Vi har ett nära samarbete med de världsledande leverantörerna inom området.

Är du nyfiken på ett komplett ledningsystem eller vill veta hur ert befintliga beslutsstödssystem kan effektiviseras och moderniseras med Collaborative BI? Kontakta oss för bokning av en demonstration eller inspirationsdag.

Magnus Ericsson Practice Manager Affecto Collaborative BI.

magnus.ericsson@affecto.com

Tel. 0767-832230

Magnus Ericsson

Magnus Ericsson

Practice Manager/Enterprise Architect
Tel: 076-7832230
magnus.ericsson@affecto.com