Risk & Compliance

Kompetent riskhantering för framgångsrika företag.

Korrekt, fullständig och tillräcklig data är nödvändiga för hantering av risker. Ett ökat fokus på riskhantering är att vänta under kommande år, både som rent kommersiella initiativ och som resultat av växande regulatoriska krav. Vi erbjuder kompetent och insatt rådgivning och implementering av lösningar för att möta krav på risk och regelefterlevnad.

Exempel på tjänster
 • Rådgivning vid införande av verksamhetsstyrning baserat på risk.
 • Förstudier för översättning av regulatoriska krav till informationshantering och verktyg.
 • Datakvalitetsanalys, val av verktyg och lösningar.
 • Implementering av system för hantering av datakvalitet, datalager och beslutsstöd för risk inklusive rapportering.
 • Förvaltning och vidareutveckling av lösningar för riskhantering och regelefterlevnad. Läs mer Affecto Service management.
 • Utbildning. Läs mer Affecto Academy
 • Vi samarbetar med de ledande systemleverantörerna inom riskhantering och regelefterlevnad, IBM, SAP, Oracle och Informatica.
 Varför Affecto?
 • Våra konsulter har gedigen erfarenhet inom riskhantering och regelefterlevnad.
 • Vi är specialister på verksamhetsstyrning baserat på riskhantering.
 • Vi har nära samarbete med aktuarier, riskanalytiker och konsulter specialiserade på beräkningar för risk.
 • Dessutom har vi spetskompetens inom Basel II och utför löpande rådgivning inom Solvency II.
 • Vi samarbetar med de ledande systemleverantörerna.

Kontakt

Lena Lambert
Practice Manager och
konsultchef för CPM
Tel: 08-444 98 00