Corporate Performance Management (CPM)

Med rätt verksamhetsstyrning får ditt företag en trygg och stabil grund att stå på.

Verksamhetsstyrning är en förutsättning för att kunna agera snabbt i en föränderlig värld.

Framgångsrika företag möter ständigt nya utmaningar och förändrade förutsättningar. För att kunna hantera förändringarna krävs ett flexibelt och tillförlitligt system för verksamhetsstyrning. Vi hjälper våra kunder att skapa en verksamhetsstyrning som ger en trygg och stabil grund att stå på.

Exempel på tjänster
 • Utvärdering av befintligt verksamhetsstyrningssystem. 
 • Strategi för implementering av ny verksamhetsstyrningsmodell.
 • Val av rätt lösning och teknologi.
 • Design och implementering av systemstöd.
 • Förvaltning och vidareutveckling av systemstöd. Läs mer Affecto Service Management .
 • Utbildning av systemansvariga och användare. Läs mer Affecto Academy
 • Vi samarbetar med de världsledande systemleverantörerna inom verksamhetstyrning, SAP, Oracle och IBM.
Varför Affecto?
 • Vi hjälper företag och organisationer att öka produktiviteten och effektivisera verksamheten.
 • Våra konsulter har gedigen erfarenhet och kompetens inom budget och planering, prognostisering, koncern- och managementrapportering.
 • Vi vet hur man på ett resultatrikt och värdeskapande sätt översätter styrmodeller till systemlösningar.
 • Vi har bred och djup kompetens när det gäller ABC-kalkylering och balanserade styrkort.
 • Vi levererar alltid realistisk ROI-beräkning, inklusive uppföljning.
 • Vi samarbetar med de världsledande systemleverantörerna.

Kontakt

Lena Lambert
Practice Manager och
konsultchef för CPM
Tel: 08-444 98 00