Corporate Performance Management (CPM)

Med framtidens verksamhetsstyrning får ditt företag en trygg och stabil grund att stå på.

CPM är CFO:ns bästa vän. Vår helhetssyn har gjort att vi idag samarbetar med några av Nordens mest framgångsrika företag. Vi kan hjälpa även ditt företag. Med Affecto får du en kontakt och ett avtal. Med vårt helhetserbjudande vinner din ekonomiavdelning tid och lösningarna hänger ihop så att inte informationssilon skapas.

Verksamhetsstyrning är en förutsättning för att kunna agera snabbt i en föränderlig värld.

Framgångsrika företag möter ständigt nya utmaningar och förändrade förutsättningar. För att kunna hantera förändringarna krävs ett flexibelt och tillförlitligt system för verksamhetsstyrning. Vi hjälper våra kunder att skapa en verksamhetsstyrning som ger en trygg och stabil grund att stå på.

Vår kunskap tillsammans med marknadens mest effektiva beslutsstödsprodukter gör att vi kan ta ett grepp om era styrprocesser och stärka er konkurrenskraft. Det är en vanlig missuppfattning att ett nytt systemstöd automatiskt medför effektivare processer. Vi vet att en övertro på teknik leder till misslyckade projekt. Affecto har kombinationen av verksamhetsförståelse och kunskapen om tekniken så att våra kunder får den bästa lösningen. Våra medarbetare har en bred erfarenhet av att såväl systemstöd som att omvandla data till relevant och kvalitetssäkrad information. Vi hjälper helt enkelt våra kunder att fatta bättre beslut.

Lösningar

Planering, budgetering och prognostisering

Planering, budgetering och prognostisering är omdebatterade processer och tyvärr allt för ofta förknippad med mer utmaningar än nytta. Många organisationer sitter kvar i komplexa Excel-modeller trots att det idag finns fina systemstöd som gör att man enkelt kan räkna hem en investering och dessutom frigöra tid för analys och arbeta med bättre och träffsäkrare modeller.

 • Kunder som kontaktar oss upplever ofta att man
 • Lägger ned mer tid på att sammanställa sin budget än man gör på att bedriva meningsfull analys
 • Har svårt att identifiera vilka kunder och produkter som verkligen är lönsamma
 • Har svårt att få ansvarsområden att känna ägarskap och ansvar över den budget som tagits fram
 • Vill gå från traditionellt prognosarbete till att arbeta med rullande prognoser
 • Vill arbeta med drivarbaserade modeller

Vi kan hjälpa dig med dina utmaningar och vi samarbetar med marknadens ledande leverantörer inom området.

Broschyr

Broschyr

Konsolidering

Konsolidering är till stor del en regelstyrd process där de legala förutsättningarna sätter ramarna för hur redovisningen ska hanteras. Regelverken varierar i olika länder och man måste hitta en lösning som kan stödja hela koncernens behov.

För att få en effektiv process behöver man dock hitta modeller och verktyg som stödjer både den legala och den operativa redovisningen. Våra konsulter har lång erfarenhet inom området och kan hjälpa er att välja rätt och att implementera en lösning som är skalbar över tiden. Det är viktigt att inte skapa finansiella informationssilon utan att bygga flexibla lösningar som kan integreras i företagets totala informationsmodell.

Tiden för att arbeta fram sitt bokslut har under många år bantats till ett fåtal dagar samtidigt som mängden data och antalet rapporter ständigt ökar. För oss är det en gåta att företag i sin strävan att arbeta snabbare och på samma gång fatta bättre beslut fortfarande gör den viktigaste och mest vitala delen av sina rapportering i Excel och Word utan någon som helst koppling till underliggande system och information.

På Affecto jobbar vi med alla delar i bokslutsprocessen och hjälper er att bli effektiva. Vi är experter på:

 • Försvärsvärden
 • Valutaomräkning
 • Hantering om interna mellanhavanden
 • Internvinst i lager
 • Kassaflöde
 • Finansiell rapport och analys
 • Automatisering av årsredovisning
 • Processförbättringar kopplade till bokslutet
 • Nyckeltal
 • Effektiv uppföljning

Lönsamhetsanalys

Att fatta beslut på hela sanningen så att förutsättningar skapas för att rensa bort olönsamma kunder, produkter och kanaler kräver att direkta och indirekta kostnader kan identifieras och fördelas.

Hos de flesta bolag är lönsamhetsanalys fortfarande bara i sin linda. Mha av Excel och information ifrån affärssystemenen försöker många att skapa sig en bild av lönsamheten men fallerar ofta då förutsättningarna för att få fram korrekt informationen saknas.

Många företag känner inte heller till att det finns fina systemstöd där logik för att hantera denna typ av komplexitet redan finns inbyggd i systemet utan väljer istället att bygga en lösning på egen hand. Resultatet blir tyvärr ofta dyrt och sällan bra.

Affecto kan hjälpa dig att reda ut begreppen. Vi kan tillsammans med er ta fram de modeller som krävs och omsätta det en teknisk lösning. 

Tjänster

 • Rådgivning
 • Process- och systemkartläggning
 • Upphandlingsstöd vid val av systemstöd
 • Implementation
 • Framtagande av ”roadmap” för verksamhetsstyrning
 • Utbildning
 • Förvaltning & Support

Erbjudanden

 • CPM Awareness Workshop (för er som ska ta ett grepp om er verksamhetsstyrning och kanske står i begrepp att välja systemstöd.)
 • CPM Review Workshop (för er som redan har en lösning på plats men som behöver en genomlysning för att kunna ta er lösning till nästa nivå)
 • Migrering/upgrade review -Affecto hjälper er att utvärdera affärsnyttan med en uppgradering/migrering
 • Affecto Smart Solutions

Broschyr

Broschyr Smart Solutions

Affecto Smart Solutions

Varför Affecto?

Lösningar för verksamhetsstyrning ska inte leva som en isolerad ö i ett företags information. Vi på Affecto har fördelen av att kunna kombinera olika tekniker men också fördelen av att vi vet hur man skapar en informationsmodell som hänger ihop. Affeco har kunskap om och erfarenhet och implementerar nästa generations lösningar för verksamhetsstyrning. Vi har kunskapen om att kombinera den finansiella informationen med den operativa så att ni får en informationsmodell i världsklass. Nyckeln heter erfarenhet. 

 • Våra konsulter har lång erfarenhet och bred kompetens inom verksamhetsstyrning
 • Vi erbjuder ett helhetstänk så att lösningar för CPM integreras i den totala informationsmodellen
 • Vi kan kombinera lösningar som är byggda med hjälp av olika teknologier
 • Vi erbjuder rätt anpassade lösningar för verksamhetsstyrning utifrån din organisations behov.
 • Vi kombinerar teknik med organisation och styrning
 • Vi har en konsultorganisation som är unik på den nordiska marknaden.
 • Vi samarbetar med de världsledande systemleverantörerna inom området IBM (Cognos), SAP Business Objects och Oracle,
 • Vi kan hjälpa er ifrån grunden så att en optimal informationsmodell skapas

Kontakt

Lena Lambert
Konsultchef och Practice Manager för CPM
Tel: 08-444 98 00