Business Advisory Services

Uppnå maximal affärsnytta med din business intelligence-investering 

Användningen och behovet av beslutsstöd växer stadigt och därmed även behovet av kompetent rådgivning. Ur ett verksamhetsperspektiv blir det allt viktigare att fatta korrekta beslut om inriktning och prioritera rätt för att säkerställa att de för verksamheten viktigaste lösningarna satsas på först och att nyttjandegraden optimeras.

Exempel på tjänster
 • Skapa eller utveckla en BI-anpassad organisation och styrning.
 • Förstudie och strategi med fokus på mognadsgrad, målbild och vägplan.
 • Val av rätt lösning, teknologi och användning.
 • Utvärdering av beslutsstödsarkitektur och design.
 • Förnyelse av befintliga beslutsstödslösningar.
 • Utbildning av styrelsemedlemmar och ledning.
 • Framtagande av business case.
 Varför Affecto?
 • Vi hjälper företag och organisationer att öka produktiviteten och effektivisera verksamheten.
 • Vi har lång erfarenhet av rådgivning på ledningsnivå från företag och organisationer i hela Norden.
 • Vårt fokus är att reducera komplexitet och sätta information i centrum.
 • Vi ökar hävstångseffekterna på investeringar inom business intelligence.

Kontakt

Daniel Rexed m namn
Daniel Rexed

Practice Manager
Tfn: 070-770 40 00