SAP

Utnyttja hela potentialen i SAPs beslutsstödslösningar

 

I en osäker och föränderlig värld har information blivit allt viktigare. Beslutsunderlag krävs i realtid för framtidens företag. Till de goda nyheterna hör att det aldrig har varit enklare att skapa system som förser rätt person med rätt information så snabbt som idag.

SAP erbjuder en rad olika lösningar och verktyg:

  • Inom Analytics: En komplett portfölj inom Business Intelligence och kraftfulla verktyg inom Information Management för bland annat hantering av data och datakvalitet.
  • Inom Corporate Performance Management: Lösningar för allt från budget/planering/konsolidering till så kallad prediktiv analys.
  • Inom Data Warehouse: Lösningar för avancerad datalagring och In-Memory teknologi i form av Business Warehouse samt HANA som kan stötta effektiv lagring med hög tillgänglighet. Alla delar kan användas integrerat eller var för sig och är även oberoende av SAP som datakälla.

Affecto är en SAP Partner inom utbildning, Business Intelligence, Information Management och Corporate Performance Management.

SAP BI fokuserar främst på att hämta, presentera och visualisera information, d.v.s. rapport och analys. Med hjälp av SAPs beslutsstödslösningar får man lösningar för portaler samt rapport- och analyssystem. Man får även system för  styrning, planering och budgetering samt integration med andra system som exempelvis Microsoft Office och även med möjlighet att skapa äkta mobila lösningar.

SAPs verktyg inom EIM innehåller verktyg för klassisk ETL och informationshantering samt avancerad datakvalitethantering. Dessa verktyg fungerar helt fristående från SAPs övriga portfölj och kan hantera in- och utflöde till alla de vanligaste databaserna.

Med SAPs BI verktyg kan man även skapa system för att samla ihop och distribuera företagskritisk information för att möta organisationens alla individers behov. Dessutom bygger lösningarna på moduler så att man kan addera nya analytiska applikationer allt efter behoven uppstår, till exempel för avancerade segmenteringsanalyser eller balanced scorecard.

Inom SAP EPM finns lösningar för att effektivt planera sin verksamhet och genom avancerad simulering komma fram till den mest optimala planen för verksamheten. De har även verktyg för hantering av strategi och måluppfyllnad samt prediktiv analys, bland annat inom riskbedömning.

Fördelarna med att konsolidera sina beslutsstödssystem på SAP BI verktyg är många, bland annat:

  • Komplett lösning för all hantering från informationshantering, via klassisk rapportering och analys till planering och prediktiv analys.
  • En integrerad lösning ger lägre kostnader för administration, underhåll, utbildning och vidareutveckling
  • ett webbaserat gränssnitt för alla användare med möjlighet till individuell anpassning
  • högre säkerhet och sekretess genom att man kan skapa säkra system och undvika att användarna har företagskritisk information i exempelvis bärbara datorer eller fickminnen
  • ger bättre avkastning på redan gjorda investeringar genom kostnadseffektiv integration