White paper – Datakvalitet

Datakvalitet – alla har problemet men inget äger det, vilket leder till merarbete för IT-avdelningen och friktion i relationen mellan affärsenheterna och IT. Läs Affectos white paper om Datakvalitet och få konkreta råd om hur du löser problemet.