The Absolut Company – Pernod Ricard väljer Affecto som huvudleverantör inom beslutsstöd

[08.05.2012]

Affecto har slutit avtal med The Absolut Company om leverans av tjänster inom området beslutsstöd. Avtalet omfattar tjänster inom förvaltning och nyutvecklingsprojekt.

2012-01-18   Pressmeddelande från Affecto

The Absolut Company – Pernod Ricard väljer Affecto som huvudleverantör inom beslutsstöd

Affecto kan idag meddela att man slutit avtal med The Absolut Company om leverans av tjänster inom området beslutsstöd. Avtalet omfattar tjänster inom förvaltning och nyutvecklingsprojekt.

The Absolut Company har i en översyn av kostnader kring utveckling och förvaltning av sitt beslutsstöd tagit ett beslut att minska antal leverantörer och knyta till sig en huvudpartner inom området. Det kommer att ge bättre kontroll på förvaltningskostnader och effektivare projektleverans.

-         Beslutsstöd är väldigt viktigt för oss och vi vill få mer pengar över till nyutveckling. Men en huvudpartner som känner oss och våra behov väl kommer vi få ut mer av varje investerad krona, säger Vincent Meunier, Director IT and Internal Control på The Absolut Company. Vi har historiskt sett haft ett antal leverantörer. Nu ser vi att en koncentration till Affecto som har både teknik och verksamhetskompetens kommer göra att vi kan arbeta mer effektivt och även säkerställa att verksamheten får ut verklig affärsnytta av beslutsstödet.

The Absolut Company använder idag beslutstöd för kundanalys och konkurrentanalys för att på sätt öka marknadsgenomslaget på alla marknader globalt. I framtidsplanerna ligger stöd för mobilt beslutstöd.

-         Beslutsstöd är ett högt prioriterat område hos våra kunder och många vill ha en leverantör som klara av att ta hela ansvaret. Någon som har kompetens inom alla stora teknikplattformar och som kan bli en partner från affärsutveckling och projektledning till teknisk implementation. The Absolut Company är ett utmärkt exempel på en sådan kund, säger Fredrik Prien, VD för Affecto i Sverige.

Affecto Svenska är, med fler än 150 anställda, Sveriges största specialiserade leverantör av tjänster inom beslutsstöd och har kompetens från datalager till affärprocesser. Bolaget växer kraftigt och har bara under de senaste 12 månaderna nyanställt 70 personer.

För mer information kontakta:
Anders Hermansson
Kommunikationschef Affecto
076-7970624
anders.hermansson@affecto.com

För mer information om Affecto: www.affecto.se

För mer information om The Absolut Company: www.pernod-ricard-sweden.com/Om-Oss/