Skanska berättar om hur dom följer upp med nyckeltal

[25.04.2012]

Tidningen PersonalAktuellt skriver om hur man följer upp med nyckeltal på Skanska. Läs artikeln på PersonAktuellt .