Skanska berättar om hur dom följer upp med nyckeltal

Tidningen PersonalAktuellt skriver om hur man följer upp med nyckeltal på Skanska. Läs artikeln på PersonAktuellt.