Affecto är topp tio bland Europas bästa arbetsplatserna

[20.06.2012]

Affecto, Nordens största leverantör av beslutsstöd, har tagit en hedrande niondeplats bland Europas bästa arbetsplatser. Det avslöjades när priset ”The Great Place to Work” delades ut i Berlin.

"Denna utmärkelse visar att vi har byggt en framgångsrik organisation i vilken varje medarbetare endast har en chef. På så vis undviker vi matrisorganisationens ofta motstridiga instruktioner från flera chefer och den tidskrävande rapportering som riskerar blir följden ", säger Pekka Eloholma, VD för Affecto Plc.

Organisationsmodellen används i alla länder där Affecto har verksamhet och modellen ger företagets experter mer tid att fokusera på kunderna. Det har resulterat i en markant förbättring av både arbetsmotivation och lönsamhet.

"I alla våra länder har vi lyckats skapa ett tydligt system för ledarskap och byggt en arbetskultur där förtroendet och respekten mellan anställda och chefer är starkt så att alla kan arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål", fortsätter Pekka Eloholma. 

Affectos ledarskap innefattar en mål-driven vision och strategi. Inspirerande ledarskap, gemensamma processer och framför allt en gemensam värdegrund är nyckeln till framgång.

Medarbetarnas prestation och välbefinnande mäts kontinuerligt och systematiskt. Det ger bolaget förutsättningar att nå befintliga mål, sätta nya mål och utvecklas tillsammans med marknaden.

Det är Great Place to Work Institute som rankat Affecto som en av Europas bästa arbetsplatser. Affecto placerar sig därmed i toppen i kategorin för multinationella företag som aktivt arbetar med att skapa en högt presterande arbetsplats oberoende av barriärer som kultur, språk och geografi.  I denna kategori kan företag med verksamhet i minst tre europeiska länder delta. De länder Affecto deltog med i år var Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Affecto är norra Europas största bolag som är fokuserat på beslutsstöd. Vi hjälper våra kunder genom alla stadier av ett beslutsstödsprojekt. Med fler än 1000 anställda i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Litauen, Lettland och Polen har Affecto en stark position på den nordiska och baltiska beslutsstödsmarknaden. Våra partners är IBM, Informatica, Microsoft, Oracle, SAP och QlikView. Den totala omsättningen för 2011 uppgick till 127.3 mEUR. www.affecto.se.

Kontakt

Anders Hermansson, marknadschef Affecto
anders.hermansson@affecto.com , 08-444 98 01

Pekka Eloholma, VD, Affecto Plc.
Tel. 358 205 777 737, e-post pekka.eloholma@affecto.com

Affecto är topp tio bland Europas bästa arbetsplatserna