Performance Dashboard

Skrivet av: Sandra Sakratidis 27.4.2012 10:45 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

Lite slarvigt använder vi oss av olika benämningar på ett dashboard, t ex portal, BI tool, analys applikation, scorecard solution. Alla dessa är egentligen komponenter som bidrar till ett dashboard.

Vad är då ett performance dashboard?

Det är en applikation i flerar lager som är utvecklad på en Business Intelligence lösning där användarna kan mäta, övervaka, och analysera verksamheten på ett effektivt sätt.

Ett användbart dashboard får man genom att använda rätt verktyg för ändamålet samt utveckla lösningen i flera lager samt att ha rätt målgrupp.

I kommande inlägg delar jag med mig av tips och riktlinjer för hur man sätter upp en bra dashboardlösning.

Taggar: Performance dashboard , Scorecard , KPI , Business Intelligence , Dashboard , Analys

Kommentarer

Affecto is the largest Business Intelligence solution provider in the Nordic countries. We help our customers to improve productivity and competitiveness by superior use of information for decision making. We build IT solutions that enable organizations to integrate their strategic targets with their business management. Affecto also delivers operational solutions for improving and simplifying processes at customer organizations and offers geographic information services (GIS). Affecto offers Business Intelligence solutions in its operating areas in the Nordic and Baltic countries. In operational solutions, the company has a presence in Finland and in the Baltic region