Performance Dashboard

Skrivet av: Sandra Sakratidis 27.4.2012 10:45
Kategori: Beslutsstöd

Lite slarvigt använder vi oss av olika benämningar på ett dashboard, t ex portal, BI tool, analys applikation, scorecard solution. Alla dessa är egentligen komponenter som bidrar till ett dashboard.

Vad är då ett performance dashboard?

Det är en applikation i flerar lager som är utvecklad på en Business Intelligence lösning där användarna kan mäta, övervaka, och analysera verksamheten på ett effektivt sätt.

Ett användbart dashboard får man genom att använda rätt verktyg för ändamålet samt utveckla lösningen i flera lager samt att ha rätt målgrupp.

I kommande inlägg delar jag med mig av tips och riktlinjer för hur man sätter upp en bra dashboardlösning.

Kommentarer