Fortsättning i ämnet Performance Dashboard...

Skrivet av: Sandra Sakratidis 27.9.2012 11:44 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

I tidigare inlägg har jag tipsat om komponenter i ett performance dashboard, här nedan följer ytterligare några riktlinjer om de tre applikationerna, lagren och typerna.

Tre applikationer

Applikation 1

Användaren ska på ett enkelt och snabbt sätt överblicka informationen - på en aggregerad övergripande nivå. Ofta grafiskt.

Applikation 2

Analysera informationen. Användaren kan utforska datat på olika dimensioner och mätvärden för att se orsaken och följa mönster i datat. 

Applikation 3

Ett verktyg för att kommunicera kring informationen. Hur ska man agera på informationen, viktiga input på data, vilken riktning ska vi med denna info som grund.

Lager

Ett informationslager på övergripande nivå, aggregerad och grupperad, ett lager där användarna kan göra analyser och utforska informationen samt ett lager med detaljerad information på transaktionsnivå. Varje lager tillför ytterligare information och möjligheter att se på informationen.

Med denna approach ger man användarna ett självbetjänings verktyg. Dem kan själva välja när dem ska gå vidare till nästa nivå av information. Oftast så vill man se om något avviker på övergripande nivå, sen vill man analysera varför därefter se detaljer för att sen ta någon action på avvikelsen.

Typer

Dela upp dashboard i operationell, taktisk och strategisk. För varje typ ingår ovan tre applikation och tre lager.

Operationell

Operationell dashboard följer operativa processer med data i real-tid, eller rätt-tid, och fokuserar på att övervaka en process mer än att göra någon analys.

Taktisk

Taktisk dashboard följer upp avdelningar och processer och är fokuserade på analys av informationen. Inte så mycket real-tids övervakning.

Strategisk

Strategiskt dashboard övervakar de strategiska målen och fokuserar på verksamhetens övergripande planering. Här hittar man begrepp som Balanced Scorecard eller styrkort. Det är ofta denna typ som man lite slarvigt generellt kallar dashboard.

Taggar: Performance dashboard , Scorecard , BI , Dashboard , Analys , Rapport och Analys , Business Intelligence

Dela / Kommentera »

Performance Dashboard

Skrivet av: Sandra Sakratidis 27.4.2012 10:45 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

Lite slarvigt använder vi oss av olika benämningar på ett dashboard, t ex portal, BI tool, analys applikation, scorecard solution. Alla dessa är egentligen komponenter som bidrar till ett dashboard.

Vad är då ett performance dashboard?

Det är en applikation i flerar lager som är utvecklad på en Business Intelligence lösning där användarna kan mäta, övervaka, och analysera verksamheten på ett effektivt sätt.

Ett användbart dashboard får man genom att använda rätt verktyg för ändamålet samt utveckla lösningen i flera lager samt att ha rätt målgrupp.

I kommande inlägg delar jag med mig av tips och riktlinjer för hur man sätter upp en bra dashboardlösning.

Taggar: Performance dashboard , Scorecard , KPI , Business Intelligence , Dashboard , Analys

Dela / Kommentera »

Affecto is the largest Business Intelligence solution provider in the Nordic countries. We help our customers to improve productivity and competitiveness by superior use of information for decision making. We build IT solutions that enable organizations to integrate their strategic targets with their business management. Affecto also delivers operational solutions for improving and simplifying processes at customer organizations and offers geographic information services (GIS). Affecto offers Business Intelligence solutions in its operating areas in the Nordic and Baltic countries. In operational solutions, the company has a presence in Finland and in the Baltic region