Visualisering – snabba upp och förenkla beslutsfattandet!

Skrivet av: Sandra Sakratidis 17.4.2012 12:08
Kategori: Beslutsstöd

Idag överöses vi med information och förväntas fatta snabba och bra beslut på dessa, det är inte alltid enkelt och kräver många gånger lång tid för analys av data.  En enkel metod för att snabba upp och förenka beslutsfattandet är att visa informationen på rätt sätt. Att använda grafer, layout, f...

Ett intranät i framkant

Skrivet av: Paul Linde 5.11.2014 21:36
Kategori: Samarbete

Det finns intranät som ger organisationen och medarbetaren ett aktivt stöd i det dagliga arbetet, bra vyer för beslutsfattande, ytor för samarbete med kollegor, kunder och leverantörer, tillgång till dokument, ordning i olika processer etc.- Men det är lika ofta tvärtom. Ett nytt arbetsliv Vi ser...

Information en strategisk tillgång?

Skrivet av: Johan Jerresand 19.4.2012 18:20
Kategori: Samarbete

Insikten finns men budskapet når inte fram! Allt fler företag och organisationer jag möter börjar prata i termer av att bättre och effektivare hantering av information är en förutsättning för att vara effektiv och innovativ och därigenom upprätthålla sin konkurrenskraft. Anledningen till detta är...

BI så in i Norden - står vi och stampar?

Skrivet av: Daniel Rexed 16.10.2013 14:26
Kategori: Trender

Affecto har frågat sina kunder vad de satsar på, och vad de kommer att satsa på när det gäller Analytics och Information Management. Det som slår mig är att den klassiska rapporteringen - Reporting - fortfarande står högst upp på alla listor. Knappt 90% av kunderna har förbättrat rapporteringen u...