Visualisering – snabba upp och förenkla beslutsfattandet!

Skrivet av: Sandra Sakratidis 17.4.2012 12:08 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

Idag överöses vi med information och förväntas fatta snabba och bra beslut på dessa, det är inte alltid enkelt och kräver många gånger lång tid för analys av data.  En enkel metod för att snabba upp och förenka beslutsfattandet är att visa informationen på rätt sätt. Att använda grafer, layout, färger, typsnitt och placering på rätt sätt kan vara avgörande för om slutanvändarna använder BI lösningen på ett effektivt sätt eller inte.

T ex att läsa och förstå informationen i en lista med ett antal rader och kolumner tar ganska lång tid. Skulle man istället presentera informationen i en graph så har man redan där förenklat tolkningen av informationen. Visualisering handlar om att åskådliggöra komplex, flerdimensionell information genom ett uttryckssätt som är anpassat för människans synsinnen.

 Några tips på vad man ska tänka på när man åskådliggör stora mängder data;

  • Reducera data ink, dvs styrkan på bläcket/färgen, på information som ej är i fokus
  • Öka data ink på information som är i fokus
  • Gruppera informationen på ett meningsfullt sätt
  • Använd mättade/dämpade färger
  • Anpassa typsnitt och storlek
  • Välj rätt graf för rätt ändamål, tex linjegraf för trender
  • Ej använda 3D grafik – förvirrar och vilseleder informationen i en graf
  • Hastighetsmätare är svårlästa – använd istället t ex bullet chart

Varför har det då blivit så att många BI system inte har ett tillfredställande utseende? Framför allt tror jag att det beror på att flera av de stora leverantörernas BI verktyg inte är utrustade med dem senaste och bästa funktionerna inom användarbarhet och visualisering. För att få till ett estetiskt bra utseende i en rapport eller en dashboard krävs ofta omfattande justeringar av BI verktygens standard utseende som både kostar tid och pengar. Jag anser att man behöver lägga den extra tiden för att få ett utseende som är användbart och som användarna känner sig lockade till att använda.

Grafisk design är ett expertområde i sig och kombineras inte alltid med expertisen i att utveckla BI system. Dessa två områden måste komma närmare varandra för att få ett användarvänligt BI system.

Hur ser ert BI system ut? Är användare nöjda med användarvänligheten och hur informationen presenteras?

Taggar: Visulaisering , Användarbarhet , Dashboard , Rapport och Analys , Beslutsunderlag , Layout , Åskådliggöra , Information , Business Intelligence , Beslutsstöd

Dela / Kommentera »

Affecto is the largest Business Intelligence solution provider in the Nordic countries. We help our customers to improve productivity and competitiveness by superior use of information for decision making. We build IT solutions that enable organizations to integrate their strategic targets with their business management. Affecto also delivers operational solutions for improving and simplifying processes at customer organizations and offers geographic information services (GIS). Affecto offers Business Intelligence solutions in its operating areas in the Nordic and Baltic countries. In operational solutions, the company has a presence in Finland and in the Baltic region