BI så in i Norden - står vi och stampar?

Skrivet av: Daniel Rexed 16.10.2013 14:26 | Kategori: Trender | 0 Kommentarer

Affecto har frågat sina kunder vad de satsar på, och vad de kommer att satsa på när det gäller Analytics och Information Management. Det som slår mig är att den klassiska rapporteringen - Reporting - fortfarande står högst upp på alla listor. Knappt 90% av kunderna har förbättrat rapporteringen under de senaste 2 åren, och lika många kommer att jobba vidare med rapporteringen de kommande 2 åren. Detta skiljer sig inte nämnvärt från den undersökning som Affecto gjorde 2010. Den klassiska rapporteringen är och kommer fortsättningsvis att vara en hörnpelare inom BI.

Vad är det som är nytt sedan förra undersökningen?

Jo:

 • Arbetet med BI-strategier och BI-styrning - governance - har fördubblats från en tredjedel till två tredjedelar
 • Analys - Advanced Analytics - kommer starkt. Över hälften av de tillfrågade kunderna har arbetat med området under de senaste två åren, och mer än 75% av dem kommer att arbeta med att förbättra analysen de kommande två åren
 • Big Data kommer starkt! Nästan 60% av kunderna kommer satsa på området inom de kommande två åren
 • Datakvalitet - Data Quality and Data Governance - är en het fråga! Två tredjedelar av kunderna arbetar redan med det, och 85% av de svarande kommer att arbeta med området under de kommande två åren

Vad betyder en sån här undersökning?

Vi får svart på vitt vad som är i fokus inom Information Management i Norden. Det ger programvaruleverantörerna en idé om vad de ska fokusera på. Det ger användarna - våra kunder - en bild av vad "de andra" jobbar med. Och sist men inte minst ger det oss konsulter bra feedback på att vi satsar på rätt saker, för vi passade också på att fråga om kunderna var nöjda med resultatet av sina satsningar, och det är de!

Affecto och Big Data: http://www.idg.se/2.1085/1.524768/big-data-briserar?queryText=big

Hämta rapporten här: http://www.affecto.se/Kunskapsbank/Affecto-Nordic-Survey-2013

Taggar: Nordic Survey , information management , Affärsnytta , Business Analytics , Analys , big data , Trender

Dela / Kommentera »

10 BI-trender inför 2013

Skrivet av: Daniel Rexed 10.1.2013 17:11 | Kategori: Trender | 0 Kommentarer

I mitten av december publicerade Forrester en lista med 10 BI-trender inför 2013. De flesta punkter på listan var upprepningar och bekräftelser på 2012 års lista, men det finns två nya punkter som jag tycker är extra intressanta.

Punkt 9: Det är dags att börja kombinera de två vanligaste finansieringsmodellerna för BI-initiativ så vi kan vara både snabba och strukturerade. Ofta är BI-projekt antingen IT-drivna med modellen ”om vi bygger ett stort datalager så kommer användarna till oss” eller affärsdrivna: ”Bara vi löser vårt problem så blir allt bra”. Det ger å ena sidan stora och långa projekt, eller å andra sidan silolösningar. Om vi kombinerar dessa två modeller genom att ha affärsdrivna projekt som även måste betala en central avgift för att finansiera helheten, kan vi både äta kakan och ha den kvar!

Punkt 10: Hadoop-baserade BI-lösningar kommer bli affärskritiska. I dagsläget är Hadoop-tekniken fortfarande i sin linda, men Forrester tror att företag kommer att skapa egna anpassade Hadoop-baserade lösningar som integreras i affärsprocesserna

Vidare pekar Forrester även på att fler och fler företag kommer att gå mot att använda flera BI-verktyg, inte bara ett. Användarnas krav på att ha det bästa verktyget för varje uppgift väger tyngre än IT-avdelningens vilja till att standardisera. Vi ser även self-service, mobilitet och molntjänster på listan, precis som 2012.

Hela listan finner du på Forresters hemsida: Top 10 BI Predictions For 2013 And Beyond.

Taggar: Trender , Hadoop , Mobilt beslutsstöd , molntjänst , Forrester , BI governance , Business Intelligence , Self-service BI

Dela / Kommentera »

Kan mer komplext bli enklare?

Skrivet av: Daniel Rexed 20.9.2012 15:13 | Kategori: Dataintegration | 0 Kommentarer

Affecto höll i tisdags ett halvdags DW-appliance*-seminarium för 20 kunder. Vår Dataintegrationsansvarige Tomas Nabel berättade om hur DW-utmaningarna har ökat och beskrev sedan hur vi kan hantera dem med ett antal åtgärder som kan summeras som DW 2.0.

 • Data Warehouse Applianceger ökad prestanda och skalbarhet samtidigt som det minskar beroendet av data marts och administratörer
 • In Memory Analysisger avsevärda prestandaförbättringar, mer funktionalitet och kortare utvecklingsprojekt än de traditionella analyskuberna, samtidigt som enklare gränssnitt kräver mindre inblandning av experter
 • Data Federation/Virtualisationinnebär att data inte samlas ihop i en databas, utan kopplas ihop med logik på ett virtuellt sätt vilket snabbar upp integrationsarbetet
 • Med ettETL/ELT-verktygdefinieras databearbetningen på ett enkelt, skalbart och strukturerat sätt. Det finns funktionalitet för att fånga strömmande data, komma åt data i molnet och koppla på datakvalitetsarbete
 • Metadatahanteringinnebär att definitionerna hålls aktuella. Det blir enklare för användarna att förstå sin BI-miljö samt att utvecklings- och förvaltningsarbetet blir enklare att bedriva
 • Genom att ”trycka ner” analysberäkningar till databasen, så kalladPush-down Analytics, går svarstiderna ner och mer komplicerade analyser kan göras. Vi får snabbare svarstider samtidigt som behovet av försummerade data marts minskar
 • Genom att aktivt arbeta medDatakvalitetökar vi genomslagskraften av våra BI-projekt i organisationen, vem vill inte ha rapporter som man kan lita på?
 • Med strukturerat testdata –Test Data Management– kan BI-projekt drivas mycket effektivare. Regressionstester kan validera ETL-rutiner, hantera data retirement och få till en bra datamaskning
 • Ofta finns med data än vad som behövs tillgängligt.Archiving Managementgår ut på att lyfta undan det data som inte används vilket medför bättre prestanda och lägre kostnader.

De flesta åhörarna bekräftade att utmaningarna finns där, men åtgärderna är oftast att vässa de gamla teknikerna ännu mer, inte att börja använda nya tekniker. Det finns en utbredd skepticism mot att avancerade och färdigpaketerade DW-lösningar blir enklare att underhålla än ett traditionellt DW. Vidare har ju alla företag massor med befintliga system som kanske inte ”pratar” så bra med just den DW-appliance som man valt. Hur går man då?

Som med alla systemimplementationer kommer även ett Applianceprojekt att ha sina utmaningar, men kundreferenserna är tydliga: i längden krävs det mindre administration för en DW-appliance än för ett traditionellt DW. Hur kan det bli så?

Jämför med bilindustrin: För många år sedan var teknologin i bilarna ung, varje bilägare behövde antingen själv vara mekaniker, eller ha en mekaniker nära till hands. Det hände ofta ”något konstigt” med bilen. Idag är bilarna otroligt mycket mer avancerade, men ändå kräver de förvånansvärt lite underhåll. Tändningssystem, 4-hjulsdrift, bromsar – ja det mesta – ställer in sig automatiskt beroende på förarens beteende, väder eller andra parametrar. Kan det vara så att Data Warehouse-teknologin har tagit ett nytt steg i sin utveckling?

Vill du veta mer om DW-appliance? Ladda ner vårt White Paper

* En data warehouse appliance kan beskrivas som en förkonfigurerad server där hård- och mjukvara är optimerade för varandra och för en viss tillämpning

Taggar: DW , Data Warehouse , Netezza , Teradata , Exadata , Dataintegration , In-memory , ETL , ELT , Metadata , appliance , Data Integration

Dela / Kommentera »

6 tips som ökar användbarheten

Skrivet av: Daniel Rexed 31.5.2012 16:44 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

Förutom korrekt data, måste även rapport- och analysmiljöer ge en bra känsla på skärmen. Det är här vi använder oss av användbarhetsexperterna. Som jag lovad i min förra blogg kommer nu några tips du kan tänka på redan när du tar fram rapporter:

 • 2-dimensionella diagram är lättare att förstå än 3-dimensionella diagram
 • Stapel- och linjediagram är enklare att läsa än cirkeldiagram
 • Mycket färger ger ofta ett grötigt intryck, gråskala funkar ofta väldigt bra
 • Använd ett avskalat – rent – utseende på tabeller
 • Skriv ut ledtexter för X- och Y-axel samt rubrik på graf eller tabell
 • Välj rätt typ av grafiskt objekt.
Bra layout på en tabell

En tabell ren från färg och onödig grafik

Stephen Few anses vara en av föregångarna inom området. Han har på sin hemsida perceptualedge.com lagt ut några exempel på rapporter och kommenterat dem. Lycka till med dina rapporter!

Taggar: business intelligence BI användbarhet usability Stephen Few

Dela / Kommentera »

Hoppsan - off-line!

Skrivet av: Daniel Rexed 5.5.2012 13:09 | Kategori: Trender | 0 Kommentarer

Jag har hela mitt liv varit intresserad av sjön och segling. Då är det inte så konstigt att jag följer Volvo Ocean Race, en kappsegling runt jorden med stora segelbåtar. För att kunna följa kappseglingen har jag en app i mobilen som uppdateras var tredje timma, det är mitt beslutsstöd - min rapportering. I går var det tekniska problem och inga uppdateringar. Guuud vad frustrerande!

Hur frustrerande är det då inte när beslutsstödet i ett företag inte fungerar? Vad betyder det för användarna? Och vad betyder det för trovärdigheten för BI? Till skillnad från operationella system - exempelvis ett ekonomisystem - som används hur dåligt det än är, flyr användarna dåliga BI-system.

Vi som arbetar med BI måste hela tiden se till så att användarna har en positiv upplevelse av analys och rapportering, annars kommer de att sluta vara användare. Förutom teknisk stabilitet behöver vi nu på allvar ta in användbarhetsexperterna i våra BI-projekt. Tänk på det nästa gång du jobbar i ett BI-projekt. Det finns dock en del tumregler som vi icke-experter kan använda. Tips som ger ökad användbarhet i redan innan vi kallar in experterna, men de tar vi i nästa blogg!

Och jo - när appen började fungera igen ledde min favorit Puma fortfarande seglatsen mot nästa delmål Miami!

Taggar: användbarhet usability business intelligence BI användare rapportering

Dela / Kommentera »

Ett lyckat kundmöte

Skrivet av: Daniel Rexed 20.4.2012 15:20 | Kategori: Trender | 0 Kommentarer

Ibland blir jag glad i hela kroppen! Under ett av dagens kundmöten presenterade jag hur Affecto kan hjälpa till med att etablera BICC och styrprinciper för BI. Efter mötet kom återkopplingen:

Jag har träffat flera leverantörer som berättat om detta, men det var först idag som det kändes konkret

Vad var det då som var så konkret?

 • Kunden gör jobbet - vi stöttar med struktur och kunskap
 • Sätt upp konkreta riktlinjer för BI-utveckling, utbildning och kravställning
 • Modellen för hur projektet ska sättas upp
 • Flera exempel från andra kunder

Jag smålog hela vägen tillbaka till kontoret, det här är den bästa återkopplingen vi kan få att vi gör på rätt sätt - det sätt som når fram till kunderna!

Taggar: BICC , BI governance , BI-styrning

Dela / Kommentera »

Affecto is the largest Business Intelligence solution provider in the Nordic countries. We help our customers to improve productivity and competitiveness by superior use of information for decision making. We build IT solutions that enable organizations to integrate their strategic targets with their business management. Affecto also delivers operational solutions for improving and simplifying processes at customer organizations and offers geographic information services (GIS). Affecto offers Business Intelligence solutions in its operating areas in the Nordic and Baltic countries. In operational solutions, the company has a presence in Finland and in the Baltic region