IBM Cognos Express

Skrivet av: Sandra Sakratidis 11.9.2013 13:59 | Kategori: Verktyg | 0 Kommentarer
IBM Cognos Express

Har du svårt att hålla samman rapporter, budget och prognoser på ett ställe? Är det ett virrvarr av dokument som flyter omkring och flera versioner av sanningen?

Då kan IBM Cognos Express vara något för er. Cognos Express är en komplett lösning för att stödja ett effektivt arbetssätt för rapportering, analys, budget och prognos för medelstora företag med upp till 100 användare.

Häromdagen hade vi ett Webinar där jag pratade om Cognos Express. Feedbacken var att många känner igen sig i situationen och vill ändra arbetssättet.

För dig som inte hade möjlighet att delta men vill veta mer om Cognos Express så kan du lyssna på vårt Webinar on demand.  

Taggar: IBM Cognos Express , Budgetprocess , budget , Planering , uppföljning , Cognos , IBM , Rapportering , Analys , BI

Dela / Kommentera »

Self Service BI – hett ämne!

Skrivet av: Sandra Sakratidis 7.6.2013 14:38 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

Förra veckan hade vi ett Webinar om Next Generation BI och Self Service BI – det var många anmälda och intresset var stort.

Jag kan även bekräfta att ämnet är hett när jag är ute hos kunder, man har insett att all rapport- och analysutveckling inte kan vara helt IT centrerad utan man behöver låta användarna göra mer av det jobbet själva.

Behovet är också stort hos användarna att kunna analysera information från andra källor än datalagret samt att man snabbare behöver komma till insikt på det data som presenteras.

Men för att det inte ska bli ett nytt Excel trassel så har jag några riktlinjer och guidelines att dela med mig av.

Är du intresserad av att veta mer om SSBI och hur man kommer igång och jobbar med det? Då ska du lyssna på vårt Webinar om Next Generation BI, följ denna länk:

http://www.affecto.se/Kunskapsbank/Webinar-on-demand-Nasta-generation-Beslutsstod

Taggar: self service bi , webinar , SSBI , BI , Self-Service , Trender

Dela / Kommentera »

Dashboard, KPI:er och BI lösning

Skrivet av: Sandra Sakratidis 4.10.2012 12:01 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer
Vad är dashboard, KPI:er och sjäva BI lösningen?

Det är egentligen inte själva dashboardet som är det kritiska, det är ju bara ett sätta att visa informationen på. Den verkliga lösningen är mer än tre applikationer, lager och typer, här finns hela datalagret med affärsregler.

Visualisera rätt

Fall inte offer för animeringar och 3D grafer. Håll det enkelt och synliggör det viktiga i dashboarden. Minimera/dämpa det som ej är viktigt, markera och tydliggör det som är av vikt. Använd rätt färger. Använd rätt grafer för ändamålet, t ex linjegraf för trender. Placera objekten på ett användarvänligt sätt.

En riktlinje är att max visa sju KPIer på en sida. Är det fler än så så bör man använda en ny tab eller sida.

BI arkitektur

Se till att ha ett väl fungerande BI arkitektur i botten. Där affärs och dataregler är definierade och dataflödet fungerar. Se till att prestandan är bra på frågor som skickas.

Benchmark

Se till att det finns något att benchmarka mot för varje KPI. För att ett KPI ska få ett värde så behöver man utgå från något för att veta om det är bra eller dåligt. Därför bör man ta med historisk information för att jämföra.

Designa effektiva KPI’er

Ett mätvärde mäter en affärsändelse medans ett nyckeltal (KPI) mäter verksamheten inom ramen för ett fördefinierat mål.

Aligna KPI:erna

När KPIerna är definierade missar man ofta att implementera dem i organisationen. KPIerna i sig ändrar inga beteenden utan det är medarbetarna som gör det och ska styras av KPIerna.

Taggar: BI , Visulaisering , KPI , Dashboard , Business Intelligence

Dela / Kommentera »

Fortsättning i ämnet Performance Dashboard...

Skrivet av: Sandra Sakratidis 27.9.2012 11:44 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

I tidigare inlägg har jag tipsat om komponenter i ett performance dashboard, här nedan följer ytterligare några riktlinjer om de tre applikationerna, lagren och typerna.

Tre applikationer

Applikation 1

Användaren ska på ett enkelt och snabbt sätt överblicka informationen - på en aggregerad övergripande nivå. Ofta grafiskt.

Applikation 2

Analysera informationen. Användaren kan utforska datat på olika dimensioner och mätvärden för att se orsaken och följa mönster i datat. 

Applikation 3

Ett verktyg för att kommunicera kring informationen. Hur ska man agera på informationen, viktiga input på data, vilken riktning ska vi med denna info som grund.

Lager

Ett informationslager på övergripande nivå, aggregerad och grupperad, ett lager där användarna kan göra analyser och utforska informationen samt ett lager med detaljerad information på transaktionsnivå. Varje lager tillför ytterligare information och möjligheter att se på informationen.

Med denna approach ger man användarna ett självbetjänings verktyg. Dem kan själva välja när dem ska gå vidare till nästa nivå av information. Oftast så vill man se om något avviker på övergripande nivå, sen vill man analysera varför därefter se detaljer för att sen ta någon action på avvikelsen.

Typer

Dela upp dashboard i operationell, taktisk och strategisk. För varje typ ingår ovan tre applikation och tre lager.

Operationell

Operationell dashboard följer operativa processer med data i real-tid, eller rätt-tid, och fokuserar på att övervaka en process mer än att göra någon analys.

Taktisk

Taktisk dashboard följer upp avdelningar och processer och är fokuserade på analys av informationen. Inte så mycket real-tids övervakning.

Strategisk

Strategiskt dashboard övervakar de strategiska målen och fokuserar på verksamhetens övergripande planering. Här hittar man begrepp som Balanced Scorecard eller styrkort. Det är ofta denna typ som man lite slarvigt generellt kallar dashboard.

Taggar: Performance dashboard , Scorecard , BI , Dashboard , Analys , Rapport och Analys , Business Intelligence

Dela / Kommentera »

Performance Dashboard – Alla goda ting är tre!

Skrivet av: Sandra Sakratidis 17.5.2012 10:00 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

Som utlovat kommer här fortsättning på temat Performance Dashboard.

Dem tre treorna

Ett bra och användbart performance dashboard delas med fördel upp i tre applikationer, tre lager och tre typer. Med dessa ingredienser är du på god väg att säkerställa ett hållbart affärsvärde i dashboardlösningen.

 • Tre applikationer
  Väl integrerade verktyg/applikationer för övervakning/monitorering, analys och management.
 • Tre Lager
  Ett informationslager på övergripande nivå, aggregerad och grupperad, ett lager där användarna kan göra analyser och utforska informationen samt ett lager med detaljerad information på transaktionsnivå.
 • Tre Typer
  Dela upp performance dashboard i operationell, taktisk och strategisk.För varje typ ingår ovan tre applikation och tre lager.

Fortsättning följer i ämnet...

Taggar: Applikationer , Performance dashboard , Analys

Dela / Kommentera »

Performance Dashboard

Skrivet av: Sandra Sakratidis 27.4.2012 10:45 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

Lite slarvigt använder vi oss av olika benämningar på ett dashboard, t ex portal, BI tool, analys applikation, scorecard solution. Alla dessa är egentligen komponenter som bidrar till ett dashboard.

Vad är då ett performance dashboard?

Det är en applikation i flerar lager som är utvecklad på en Business Intelligence lösning där användarna kan mäta, övervaka, och analysera verksamheten på ett effektivt sätt.

Ett användbart dashboard får man genom att använda rätt verktyg för ändamålet samt utveckla lösningen i flera lager samt att ha rätt målgrupp.

I kommande inlägg delar jag med mig av tips och riktlinjer för hur man sätter upp en bra dashboardlösning.

Taggar: Performance dashboard , Scorecard , KPI , Business Intelligence , Dashboard , Analys

Dela / Kommentera »

Visualisering – snabba upp och förenkla beslutsfattandet!

Skrivet av: Sandra Sakratidis 17.4.2012 12:08 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

Idag överöses vi med information och förväntas fatta snabba och bra beslut på dessa, det är inte alltid enkelt och kräver många gånger lång tid för analys av data.  En enkel metod för att snabba upp och förenka beslutsfattandet är att visa informationen på rätt sätt. Att använda grafer, layout, färger, typsnitt och placering på rätt sätt kan vara avgörande för om slutanvändarna använder BI lösningen på ett effektivt sätt eller inte.

T ex att läsa och förstå informationen i en lista med ett antal rader och kolumner tar ganska lång tid. Skulle man istället presentera informationen i en graph så har man redan där förenklat tolkningen av informationen. Visualisering handlar om att åskådliggöra komplex, flerdimensionell information genom ett uttryckssätt som är anpassat för människans synsinnen.

 Några tips på vad man ska tänka på när man åskådliggör stora mängder data;

 • Reducera data ink, dvs styrkan på bläcket/färgen, på information som ej är i fokus
 • Öka data ink på information som är i fokus
 • Gruppera informationen på ett meningsfullt sätt
 • Använd mättade/dämpade färger
 • Anpassa typsnitt och storlek
 • Välj rätt graf för rätt ändamål, tex linjegraf för trender
 • Ej använda 3D grafik – förvirrar och vilseleder informationen i en graf
 • Hastighetsmätare är svårlästa – använd istället t ex bullet chart

Varför har det då blivit så att många BI system inte har ett tillfredställande utseende? Framför allt tror jag att det beror på att flera av de stora leverantörernas BI verktyg inte är utrustade med dem senaste och bästa funktionerna inom användarbarhet och visualisering. För att få till ett estetiskt bra utseende i en rapport eller en dashboard krävs ofta omfattande justeringar av BI verktygens standard utseende som både kostar tid och pengar. Jag anser att man behöver lägga den extra tiden för att få ett utseende som är användbart och som användarna känner sig lockade till att använda.

Grafisk design är ett expertområde i sig och kombineras inte alltid med expertisen i att utveckla BI system. Dessa två områden måste komma närmare varandra för att få ett användarvänligt BI system.

Hur ser ert BI system ut? Är användare nöjda med användarvänligheten och hur informationen presenteras?

Taggar: Visulaisering , Användarbarhet , Dashboard , Rapport och Analys , Beslutsunderlag , Layout , Åskådliggöra , Information , Business Intelligence , Beslutsstöd

Dela / Kommentera »

Affecto is the largest Business Intelligence solution provider in the Nordic countries. We help our customers to improve productivity and competitiveness by superior use of information for decision making. We build IT solutions that enable organizations to integrate their strategic targets with their business management. Affecto also delivers operational solutions for improving and simplifying processes at customer organizations and offers geographic information services (GIS). Affecto offers Business Intelligence solutions in its operating areas in the Nordic and Baltic countries. In operational solutions, the company has a presence in Finland and in the Baltic region