Synka alltid projekt med verksamhetsstrategin – då lyckas du nå projektmålen bäst enligt stor studie

Skrivet av: Fredrik Grenson 25.8.2014 7:53 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

När jag får ett nytt projekt att driva hos kund (eller internt), så är bland det första jag frågar om de strategiska riktlinjer som är upphovet till projektet. Det har hänt någon enstaka gång att man inte kunnat hitta någon strategi och inte kan besvara frågan riktigt. Men oftast är det en ingång till konstruktiva diskussioner där beställaren och jag tillsammans hittar sätt att ännu bättre konkretisera de strategier som ledningen fastställt, och det är en rätt så skön känsla. Det ger trygghet och stabilitet i projektet, och det går alltid att hänvisa de taktiska besluten i projektet till verksamhetens strategiska riktlinjervid förankringsdiskussioner med verksamhet och IT.

Poängen med det här är att Project Management Institute nyligen publicerat sina senaste globala studier om vilka utmärkande egenskaper organisationer har som är duktiga på att bedriva projekt (och program), och vilka egenskaper de mindre duktiga saknar.

En av de viktiga slutsatserna för 2014 års undersökning är att de organisationer som har en medveten, systematisk och hög synkroniseringsgrad mellan verksamhetsstrategier och projekt lyckas nå slutmål och syfte med projekten i dubbelt så hög utsträckning jämfört med de som inte är duktiga på synkronisering.

Vi kommer ju inte ifrån att det bästa sättet att implementera strategiska initiativ i en organisation är i projektform, så slutsatsen för en ledningsgrupp borde bli att maximera förutsättningarna för att projekt ska lyckas. Det är mao en bra investering att kolla upp strategierna innan projektstart.

Taggar: Business Intelligence (BI) , Project Management , Quality Management , DW , Projektledning , Projektrevision , Data Warehouse

Dela / Kommentera »

"Dark data" - Big data behöver inte vara extern ostrukturerad data

Skrivet av: Andréas Danielsson 24.8.2014 11:37 | Kategori: Trender | 0 Kommentarer

Big data och Big data analytics har varit en het trend i flera år och har framställts som ett nästan obligatoriskt nästa steg i utvecklingen av BI-system. Det finns dock gott om satir i ämnet både på temat “inget vet vad man ska ha det till” och “nu får det vara slutsnackat”: http://tomfishburne.com/2014/01/big-data.html

Enligt Wikipedia är big data ”digitalt lagrad information av sådan storlek (vanligen terabyte och petabyte), att det är svårt att bearbeta den med traditionella databasmetoder.” Stora datamängder är dock inte det enda som kännetecknar big data utan även variationen hos data, dvs. både strukturerat och ostrukturerad data i form av text, bild och ljud. Vidare så kan det handla om datamängder som skapas kontinuerligt och måste analysas kontinuerligt istället för dagar, veckor eller månader senare.

Den potentiella nyttan av Big data är odiskutabel, men som vanligt handlar det förstås om att tillämpa det på affärsproblem eller möjligheter, och göra det på ett genomtänkt och effektivt sätt. Det finns inget självändamål med att använda Big data och tonåringens argument att “alla andra får gå på festen” är inte relevant här. Heller.

Ett problem med Big data idag är att det ofta likställs med sociala medier och det handlar om extern data som finns utanför företagens traditionella system. Man glömmer då bort att det genereras mycket Big data internt som för en del verksamheter är betydligt mer användbart än t.ex. sociala medier. Det är ju inte alla företag som har en levande Facebook-sida eller ett Twitterkonto med hundratusentals följare. Trots detta kan man ha väldigt mycket interaktion med slutkonsumenter även om man säljer via återförsäljare och grossister.

Oavsett om din verksamhet har nytta av sociala medier eller annan extern data så bör du titta på vilken intern ostrukturerad data du kan ha nytta av. Det finns naturligtvis ett namn på denna typ av data nämligen dark data, http://www.gartner.com/it-glossary/dark-data

Några exempel:

 • I ett kundtjänstsystem kan det registreras klagomål, frågor och synpunkter som kan säga något om problem med produktkvalitet
 • Med hjälp av loggfiler från företagets externa webbplats kan man dra slutsatser om intresset för företagets produkter och tjänster. Man kan också dra slutsatser om vilka frågor och problem som kunderna upplever.
 • Mailkommunikation med kunder, konsumenter, icke-kunder kan också ge insikter om intresse och eventuella problem.
 • Interna dokument och intern kommunikation kan också innehålla information som är intressant att analysera.

Sammanfattningsvis kan analys av dark data information om upplevd produktkvalitet, kundnöjdhet, kundernas attityder och intresse. Information som kan ge uppslag till förbättringsåtgärder och innovation av produkter och tjänster. Verktygen för detta är förstås traditionella BI-verktyg men man behöver också tillämpa någon form av textanalys och även sentimentanalys för att få riktig nytta av informationen. Rätt använt kan detta användas i prediktiv analys för att förutse vad som kommer att hända och definiera nästa bästa åtgärd för adressera en framtida möjlighet eller ett framtida problem.

Hur går tillväga?

Det är naturligtvis möjligt att sätta igång ett initiativ för att utforska och analysera dark data och därigenom hitta användningsområden. Ett annat sätt är att identifiera ett affärsproblem, en utmaning eller en möjlighet och skapa ett business case. Baserat på detta bör man adressera följande frågeställningar:

 • Vilken information behövs? Finns denna information internt? Behöver vi information som vi inte har tillgång till?
 • Vilken teknologi behövs? Har vi tillgång till denna teknologi idag? Skall vi investera i intern teknologi eller finns det lämpliga molntjänster?

Taggar: Dark data , Sociala medier , Textanalys , Sentimentanalys , Big data , Prediktiv analys

Dela / Kommentera »

Lovande standard för styrning av mjukvaruprojekt lanseras av Project Management Institute

Skrivet av: Fredrik Grenson 10.8.2014 7:50 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

Project Management Institute har den största globala standarden för projektstyrning, och det är ett utmärkt ramverk att lära sig och utföra. Jag tillämpar alltid dessa kunskaper och det har räddat upp mång projekt (även för mig) som annars hade gått galet.

Problemet – om det nu finns något sådant - är väl att standarden täcker alla typer av projekt och alltså inte självklart tillämpas i mjukvaruprojekt. Det riskerar att vara något trubbigt, och det krävs erfarenhet för att tillämpa rätt för i vår bransch.

Men nu har de kommit ut med en tillämpning för mjukvaruprojekt, och denna är riktigt bra. De listar klockrent upp de utmaningar som finns just för mjukvaruprojekt och som normalt ligger mellan raderna och är diffusa.

Bara att läsa de insiktsfulla beskrivningarna av utmaningar och tillämpningar inom IT-projekt ger en bra grund att stå på då beställare och leverantör kommunicerar runt och planerar projekt.

Ett exempel bland många som nämns är svårigheten att mäta kvaliteten på slutprodukten, ett annat är den höga graden av osäkerhet vid planeringen – mjukvaruprojekt karaktäriseras av en stor del lärande under projektets gång – att utreda tillräckligt för att kunna planera exakt innebär att delar av det faktiska projektarbetet utförs.

Det går att läsa mer på PMI:s hemsida:

http://www.pmi.org/en/About-Us/Press-Releases/PMI-and-IEEE-Computer-Society-Publish-PMBOK-Guide-Extension-for-Software-Projects.aspx

Taggar: Business Intelligence (BI) , Project Management , Quality Management , DW , Projektledning , Projektrevision , Data Warehouse

Dela / Kommentera »

Kategori:
Verktyg

Tags:
SAP

SAP Partner Summit - Part 3-3 Predictive Analytics

Skrivet av: Sven-Olof Åhman 2.7.2014 9:00 | Kategori: Verktyg | 0 Kommentarer

Big Data. Hypen har nu pågått en tid, faktiskt ett antal år. Ja, det finns till och med de som säger att de minsann alltid jobbat med området och att det nu bara fått ett namn att hänga upp alla företeelser som inbegriper analys av stora datamängder på. Det är här de lärde skola tvista i historieböckerna. Helt klart är att det produceras enorma mängder information och i sådan mängd att det är nära nog omöjligt att försöka gå igenom och analysera på ett traditionellt sätt.

Men hypen har många gånger stannat vid att kunna hantera Big Data i sig, inte vad du kan få ut av Big Data i form av värde.

Henrik Kummel, Channel Sales Director på SAP, vill mena att allt medan vi har kända data och känt mönster på data så kommer detta vara klassisk Business Intelligence. Dock, den verkliga vinsten kan göras inom ramen för Big Data när man tillåts arbeta med okänd data i mer eller mindre känt (känt/okänt) mönster och här arbeta sig vidare mot att förutse vad som kommer att hända… med andra ord: Prediktiv analys!

Predictive är ett område som SAP idag menar att man täcker med hjälp av en bred portfölj och mer specifikt de produkter som är uttaladfe verktyg för prediktiv analys: Predictive Analytics (Lumira) samt Infinite Insight (KXEN).

Predictive Analytics tar sin utgångspunkt i visualisering av information samt en form av ”sök och navigera”. Enkelt sagt kan man säga att du från början inte alls vet vad du letar efter och med stöd av tillgänglig information söker nya mönster. Så långt kan du använda dig av Lumira. För att nu gå längre så öppnar SAP upp mer funktionalitet med samma produkt men med ny licensnyckel och får plötsligt tillgång till ett bibliotek av analytiska algoritmer som i sin tur bygger på R.

Infinite Insight utgår mer från den tillgängliga informationen och kan utifrån denna automatiskt ta fram analytiska modeller som sedan går att tillämpa på större datamängder av samma typ. Det sägs att Infinite Insight klarar att bygga modellen mycket snabbt och låter analytikern att utnyttja sin kompetens i att förstå samband och finjustera modeller snarare än jobba med att preparera/tvätta data samt variabelhantering. Infinite Insight sägs också på så viss vara bättre skaffat för större eller åtminstone mer komplexa datamängder.

Vad Henrik Kummel återkommer till är vem som har nytta av Big Data i stort och Predicitve i synnerhet så pekar han på det faktum att medan IT mer och mer ÄR Business så finner SAP mer och mer att köparen återfinns i helt nya grupperingar och tar stöd hos Gartner som säger att 2017 kommer Chief Marketing Officer att spendera mera på mjukvara än en Chief Information Officer. Även om IT-chefen och Ekonomichefen fortfarande kommer att fortsätta vara nyckelpersoner så tillkommer nya i form av marknadschefer, säljchefer och andra som själva utformar sina krav.

Även om SAP idag erbjuder Prediktiv analys i två olika verktyg då har man en god bild över vem som skall använda vad och när. Dessutom, som personlig reflektion, kan man undra om inte SAP gör som man brukar och med effektivitet ser till att man har enbart en lösning att visa upp i slutändan. Men när beror nog på mer än enbart att slå samman kodsträngar.

Taggar: SAP

Dela / Kommentera »

Kategori:
Verktyg

Tags:

SAP Partner Summit - Part 2-3 Cloud

Skrivet av: Sven-Olof Åhman 1.7.2014 9:00 | Kategori: Verktyg | 0 Kommentarer

På SAP Partner summit klev Stephane Mermet, VP North Cluster på SAP, upp på scen och pratade om hur viktigt det är för ett företag att ständigt vara i rörelse och förändring för att kunna anpassa sig efter hur marknaden. Han pekar på att idag är det inte IT som driver utvecklingen utan att slutanvändarnas krav är det som driver IT och att IT allt mer bör vara en del av affärsmodellen, processen och leveransmodellen för ett företag som vill ligga i framkant.

”Complexity is the biggest challenge of our generation”menar Stephane Mermet och fortsätter sina exempel med citat från bland annat en studie av McKinsey från 2013 som säger att ”40% av tillfrågade chefer oroar sig för att deras organisationer inte kommer att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och därigenom förlora sin konkurrenskraft.” Han menar att all komplexitet istället gör att man koncentrerar sig för mycket på att ”hålla ljuset tänt”, förvaltning och underhåll, än att istället utveckla nya affärsmöjligheter och stöd för densamma.

Därför, menar Stephane Mermet, att “Simplicity is Key to drive Customer Adoption” och pekar på att antal spelare på marknaden som genom att erbjuda enkla lösningar idag ständigt bryter ny mark med sina produkter: Apple, G-mail, Facebook.Han avslutar med att säga att ”Companies that offer Simple and Ease of Use Solutions are getting mass adoption”.

Cloud är med andra ord en viktig del för SAP i syfte att underlätta och förenkla tillgängligheten för sina kunder: dels för att det är en marknad som växer snabbt och har fördubblats de senaste 4 åren och om man riskerar att bli frånåkt av sina konkurrenter, dels för att skapa en kanal för nya tjänster som annars skulle ha en mycket längre process att uppgradera.

För kunden kan man enklast säga att man slipper det tråkiga jobbet. Implementation, förvaltning, underhåll och uppgradering. Det är även det område som riskerar att stjäla mycket kraft ur ett projekt och då speciellt från organisationer som inte är förtrogna med vad större implementationer kan innebära. Istället för att fokusera på vilken nytta man skall ha ut ur ett system går tiden åt till att beräkna hur många servrar som krävs för att upprätthålla en given servicegrad till användarna. Ofta med enbart fiktivt resultat som inbegriper kompromisser av olika slag. Med andra ord kan man säga att genom ett hårt kompromissande runt hårdvara så riskerar man att få mindre nöjda användare.

Cloud har, i sin stora variation på marknaden, den stora fördelen att kunna erbjuda tjänster som man betalar för när man utnyttjar dem och inte som vanligt är idag: att man betalar för det man kan tänkas ha behov av i framtiden. Att utöka antalet användare blir således en mindre komplext beslut och kan baseras med tonvikt på affärsnytta.

SAP har en mängd olika scenarios för Cloud. Genom förvärv av bland annat Successfactors och Ariba kan man erbjuda rena cloud-lösningar med specifika lösningar inom respektive område. Dessutom erbjuder man infrastruktur i varierande grad och innehåll. Idag har man ännu en ganska spretig portfölj men den uttalade planen är att få samman dessa till en plattform så småningom. Storheten idag är att SAP kan erbjuda inte Cloud ELLER On-Premise utan en integrerad lösning med, i princip, sömlös övergång.

Dock vore det att gå långt att säga att molnet som leveransmodell är direkt ny. Dels så har det länge förekommit olika former av så kallad outsourcing modeller och dels kan man säga att vad avser hur användarna av de flesta system inom stora multinationella företag ser på hur de får tillgång till produkter och support så skiljer detta inte mer än om supportnumret är internt eller externt.

Molnet är dock här för att stanna. Fristående eller med intim koppling till företagsinterna system är mer en fråga om strategi. Men i grunden är tanken på molnet att det skall underlätta för en organisation att ha tillgång till det stöd den behöver vid varje enskilt tillfälle…

Taggar:

Dela / Kommentera »

SAP Partner Summit - Part 1-3 Summery

Skrivet av: Sven-Olof Åhman 30.6.2014 9:06 | Kategori: Verktyg | 0 Kommentarer

Det har nu gått ett tag sedan jag bevistade SAP Partner Summit och det har mognat fram lite reflektioner som jag gärna delar med mig…

SAP Partner Summit. En återkommande möjlighet för oss partners att höra hur SAP ser på marknaden, vad SAP vill att vi skall berätta för våra kunder samt vad de vill att vi som partner ska hjälpa våra gemensamma kunder med. Grundbudskapet, sedan några år tillbaka, är: Innovation!

Att ”Innovation” har blivit ett viktigt ledord inom SAP motiverar man i varje presentation. Produkter som har mer än ett år på nacken (till exempel HANA, Mobility, etc. för att nämna några) benämns som självklara delar av en lösning, även om de inte är lika självklara komponenter hos alla kunder… ännu!

Men varför Innovation? Enligt SAP är svaret enkelt: Den som inte tillåter sig till förändring eller anpassar sin verksamhet för att bättre möta sin marknad kommer att få det svårt att överleva. Exemplen är många genom historien. Företag som en tid dominerat sin marknad, men som genom att inte ta till sig eller till och med avfärda nya idéer, har mer eller mindre försvunnit: Digital, Kodak, Nokia m.fl.

På sätt och vis äter SAP sin egen medicin genom att idag i och för sig hålla fast vi klassisk ERP som en viktig komponent av sin affär. Dock söker man nu flera vägar att nå ut till samma, men även till stora delar ny, målgrupp bland sina kunder. Stora uppköp och egen innovativ utveckling gör att man kan leverera integrerade lösningar som inkluderar avancerad BI, mobila lösningar och avancerad så kallad In-Memory teknologi. För att nämna några…

Ny utvecklad teknologi eller uppköp som gjorts ”sedan senast” blir med andra ord det som SAP framhåller som innovationer och som de väljer att lägga sin tonvikt vid. Därför är det två saker som SAP framhåller som största delar för i år: Cloud och Predictive!

Cloudär, enligt SAP, inte enbart en alternativ implementationsmodell utan ger en möjlighet att bemöta det faktum att marknadens sätt att konsumera är under förändring. Dagens kunder önskar en möjlighet till:

 • Betalning utefter utnyttjande
 • Tillgänglighet och flexibilitet
 • Enkelt att använda

Prediktive, dels representerat av tidigare släppta produktenPredictive Analyticsoch dels inköpet av företaget/produkten KXEN, är enligt SAP det naturliga steget av hypen runt Big Data och menar att nu kan man erbjuda möjligheten till att tillåta mer avancerad analys av det som de kallar för ”Dark Data”, men även att de verktyg man erbjuder kan flyttas längre ut i organisationen.

Budskapet från SAP är därigenom tämligen enkelt på årets Partner Summit:

“Innovations as a driver of Competitive Edge!”

Taggar: SAP Partner Summit , Innovation

Dela / Kommentera »

Gör rätt från början i Business Intelligence-projekt

Skrivet av: Fredrik Grenson 18.6.2014 15:10 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

Efter några år i branschen får man vara med om ett och annat inom BI-området. Beställare, projektledare och arkitekt kan sätta sin personliga prägel på projektet, och bidra med unika erfarenheter. Man kan lära sig fantastiskt mycket av erfarna personer, och projekten kan förlöpa smidigt och effektivt.

Med detta sagt, det kan ju faktiskt hända att någon missar något moment i planering, design eller utförande. Händer det så får man göra om och göra rätt vilket kostar onödiga pengar. Det finns ett bra sätt att upptäcka och förebygga detta, och det är att planera in en projektrevision (eller flera). Ju tidigare revisioner utförs, desto mindre kostar det att åtgärda (göra om och göra rätt).

Tyvärr görs det alltför sällan. Om man drar parallellen till husbyggen så bekostar husägare själv garantibesiktningen två år efter färdigställandet, och för att själv agera som exempel kostade detta mig 5000 kr som privatperson och det kändes som en nödvändig och mycket god investering.

Varför planerar man då som beställare eller sponsor inte in en förhållandevis billig projektrevision t ex i mitten av projektet, medan det är relativt simpelt att åtgärda? Det är en billig försäkring, och det kan göras på en grundläggande nivå för t ex 10 - 20 000 kr. Det anses vara växelpengar i en del större projekt.

Budgetposten ”Cost of Quality” ser jag således alltför sällan i en projektplan, och att utföra t ex revisioner går under denna post. Det kostar lite grann, men å andra sidan kostar det väldigt mycket mer när väl kvalitetsmissar inträffat och får ligga och surna till.

Min övertygelse är att alla inblandade i projekt skulle må mycket bättre av schemalagda kvalitetsrevisioner under pågående projekt. Projektledaren kan se det som ett stöd, beställare och styrgrupp skulle få en kvalitetsstämpel, och arkitekter feedback på designen. Det borde vara ett ganska enkelt val i min mening.

Taggar: Business Intelligence , Project Management , Quality Management , DW , Collaborative BI , Projektledning , Projektrevision , Data Warehouse

Dela / Kommentera »

Kategori:
Trender

Tags:

Vårens roligaste BI-kväll!

Skrivet av: Carin Paulsson 22.5.2014 15:04 | Kategori: Trender | 0 Kommentarer

På vårens roligaste BI-kväll pratade vi Beslutsstöd med våra kunder under minst sagt lättsamma former. Det blev en väldigt lyckad kväll med många glada skratt.  

1

Andréas Danielsson, vår främsta expert inom Business Analytics, pratade om de nya trenderna inom beslutsstöd och vilka möjligheter, affärsnytta och fördelar som det kan ge. Vi kryddade kvällen med god mat och dryck samt en Stand-Up Show med Lena Friisk. Lena bjöd på sig själv men hade även rappa kommentarer om IT-branschen generellt och IT-konsulter specifikt.

Sammanfattningsvis, var det väldigt kul kväll med glada kunder och kollegor och som ledde till intressanta möten och nya idéer.

”Tack för en jättetrevlig kväll igår! Uppskattades definitivt av mig och säkert de andra gästerna också. Innehöll både nytta och nöje precis som det skall vara.”
/Rickard Hallberg, Fujitsu

2

Klicka på länken nedan för att ladda ner presentationen från kvällen:

Nästa generations BI – Snabbt, analytiskt, prediktivt och oumbärligt?
Andréas Danielsson,  Solution area manager - Business Analytics

Presentationen är väldigt generell och vi pratar gärna mer med dig om hur du och ditt företag kan tänka kring nästa generations beslutsstöd. Har du några frågor så kontakta gärna Andréas: andreas.danielsson@affecto.com

Taggar:

Dela / Kommentera »

Budgeten, olika grader av helvetet eller?

Skrivet av: Pedro De Freitas Maltez 6.5.2014 11:00 | Kategori: Verksamhetsstyrning | 0 Kommentarer

Lägger du alldeles för mycket tid på att budgetera och har du räknat på vad kostnaden är för denna nedlagda tid? Funderar du kanske på att helt lägga ned budgetarbetet och istället utnyttja den frigjorda tiden till processeffektivisering i verksamheten eller direkta intäktsökande aktiviteter?

Vi på Affecto har hjälpt många kunder att reda ut ovanstående frågeställningar. I denna bloggpost fokuserar jag på våra erfarenheter kring hur man kan effektivisera budgetprocessen med hjälp av IT-stöd.

Budgeten
Budgeten bör vara ett styrningsverktyg som dels utgår från kvalificerade prognoser om framtiden och dels från målsättningar för de olika resultatenheterna. Jag skriver ”bör”, för det är ju inte alltid den slutgiltiga budgeten är just detta. Ofta är istället budgeten en taktisering på olika nivåer i organisationen för att kunna skruva ner förväntningarna på just sin enhets prestation avseende budgetperioden. På så sätt ökar sannolikheten att överträffa dessa förväntningar och därigenom få mer arbetsro och/eller incitament kopplade till uppsatta budgetmål.

För några år sedan var jag i kontakt med ett företag där styrelsen hade förväntat sig en vinst på 150 mkr för kommande räkenskapsår. Det förväntade resultatet baserades i viss mån på den senaste 12-månadersperioden, som visade en vinst på 120 mkr. När tusentals arbetstimmar lagts ned på budgetprocessen landade den första versionen av budgeten på 40 mkr i vinst, trots att ingen känd information pekade på att det kommande året skulle gå sämre än den senaste 12-månadersperioden. Hur kan det bli så här? Jo, de som har budgetansvar, vet av erfarenhet att det kommer sparbeting mot slutet av budgetprocessen och det är därför viktigt att bygga in buffertar och pessimism i den första versionen av budgeten. Varje resultatenhet fokuserar på att göra livet så drägligt som möjligt för sin enhet och inte sällan framstår de som lade den enklaste budgeten som de mest lysande stjärnorna när de når sin budget nästkommande år, trots att andra enheter presterar bättre i absoluta termer.

Budgetprocess
Ofta är stora delar av organisationen involverade i budgetarbetet, vilket gör processen både tidskrävande och kostsam. En bra start till effektivisering är att:

 • Utse en ”budgetgeneral”, som håller ihop processen
 • Prioritera detaljeringsgraden i de olika intäkts- och kostnadsposterna
 • Kommunicera. Det går nästan inte att kommunicera för mycket
 • Förtydliga roller och ansvar
 • Kartlägga risker (för bl. a. flaskhalsar och frånvaro) och ta fram plan B för att hantera dessa

En del företag arbetar redan med att förbättra processen enligt ovan grundsteg. De hamnar dock ofta i en situation där tiden som behövs för att effektivisera processen inte finns tillgänglig, då budgetprocessen ofta efterföljs av en budgetjusteringsprocess, som efterföljs av en prognos och så vidare. I dessa lägen kan det vara klokt att ta in hjälp från en erfaren expert för att nå framdrift och få kraft att ta sig ur den låsta situationen.

IT-stöd för budgeten
Controllers älskar Excel! Kanske inte på samma sätt som sin partner, men ändå. Kalkylbladen är närmast en institution inom näringslivet och offentlig sektor. Dess popularitet är lätt att förstå, då Excel är väldigt flexibelt och har mycket inbyggd funktionalitet. Oftast behövs heller ingen utbildning av medarbetarna i programmet, då de flesta har en grundläggande kompetens. Det är därför inte konstigt att vi stöter på så många Excel-modeller hos våra kunder. Flexibilitet och den korta startsträckan för användarna är också applikationens baksida och akilleshäl när Excel används som budgetverktyg. Det finns studier på att ca 90 % av Excel-filer för budgetsyfte innehåller felaktigheter (källa: Rinedata, CPM Expert Series 8 – Getting out from beneath the sheets, sida 1).

Genom att använda ett modernt ”Performance Management”-system (förkortat CPM, EPM eller BPM) istället för Excel, höjs kvaliteten på budgeten samtidigt som ledtiderna i vissa delar av budgetprocessen förkortas. Fördelarna/vinsterna uppnås tack vare den inbyggda funktionaliteten i systemen som hanterar allokeringar, periodiseringar, interna mellanhavanden, konsolidering, direktkopplingar till balansräkning och kassaflödesanalys. Möjligheten att koppla ihop budgetsystemet med andra system (exempelvis lönesystem) bidrar också till att kvaliteteten i grunddata ökar och säkerställer att känslig information bara kan ses av behöriga personer.

På marknaden finns en handfull stora leverantörer av CPM-system. Gemensamt för dessa är att de är robusta och skalbara system för att göra just budgetar och prognoser. Förbättring av budgetprocessen och tillhörande IT-stöd ställer stora krav din organisation. Vi på Affecto har en mångårig erfarenhet av lyckade projekt inom budgetsystemsimplementationer och vi är ständigt uppdaterade på de bästa och mest moderna budgetverktygen på marknaden. Vi är helt oberoende av intressen från systemleverantörerna och kan därför ge dig ett opartiskt råd om vilket system som passar just din organisation bäst.

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

pedro.maltez@affecto.com

Taggar: Budget , budgetprocess , Budgetverktyg , EPM , Performance Management , CPM , BPM

Dela / Kommentera »

Qonnections 2014 och QlikView.Next

Skrivet av: Fredrik Duong 24.4.2014 11:11 | Kategori: Verktyg | 0 Kommentarer

Qonnections är en årlig partnerkonferens med Qlik. Årets Qonnections ägde rum mellan 6-9 april i Orlando, Florida och drog till sig 1148 partners, vilket var den högsta siffran sedan Qonnections drog igång. I år var det stort fokus på QlikView.Next ("Next") som kommer att lanseras senare i år.

QlikView.Next
Bitarna kring Next börjar nu falla på plats. Qlik planerar att hålla Next som en parallell produktlinje till QlikView 11, som kommer att fortsätta vidareutvecklas, säljas och supporteras flera år framåt. Det kan ses som två produkter som överlappar varandra men även kompletterar varandra.

Vad är det som är nytt i Next då? Jo, av det jag sett och testat i Next så är det mesta omgjort jämfört med QlikView 11. Det som bland annat är nytt är att all utveckling sker i webben, bättre stöd för mobilitet, Natural Analytics och mycket annat.

I Next utvecklas applikationerna i webben. Fördelen med detta är att du inte längre behöver ha en Windows programvara installerad för att utveckla, detta kan istället göras på vilken webbläsare och plattform som helst.

Slogan för Next är "Natural Analytics". Den teknologi och design som ligger bakom Next's platform möjliggör för användaren att analysera och använda informationen på ett mer mänskligt och naturligt sätt.

"Mobility with Agility" är ett av flera teman kring Next och handlar om mer utvecklad teknologi och stöd för mobilanvändning. Det märks verkligen, Next är helt från grunden byggt utifrån touchkänslan och med funktionen för dynamisk skärmstorlek behövs inte längre anpassning av applikationer efter olika skärmstorlekar. Detta är ett stort lyft från QlikView 11.

Qlik köpte i maj 2013 det svenska bolaget NcomVA, som specialiserat sig på visualisering. Tack vare detta förvärv kommer Next att innehålla nya möjligheter att visualisera och presentera information på. Av det jag har sett så ser den nya visualiseringen mycket snygg och lovande ut.

Annat smått och gott i Next är bland annat Story Telling som är en ny funktion där användaren kan skapa egna presentationer från QlikView applikationen som hela tiden har den bakomliggande datat tillgängligt, och vill man diskutera informationen som presenteras så är datat endast ett klick bort. The Hub blir ersättaren till dagens AccessPoint där användaren bland annat kan navigera, söka efter, dela och följa applikationer. Paging är en ny metod i Next för hur objekt (grafer och tabeller) läser in stora mängder data, detta ska minska laddningstiderna drastiskt och öka användbarheten.

QlikView.Next kommer att lanseras i två omgångar under 2014. I sommar lanseras en Desktop Client version som kommer att vara gratis. Mellan Q3 och Q4 kommer Enterprise versionen att lanseras.

Slutsats
Av det jag har sett och testat i Next så tycker jag att det ser mycket lovande ut. Att utvecklingen sker på webben kommer att underlätta väldigt mycket då man blir plattformsoberoende. Många av de nya graferna och sättet som Next presenterar och visualiserar informationen på tycker jag är väldigt snyggt och smart byggt. Det är även mycket av det som våra kunder har efterfrågat. Detta är ett stort lyft från QlikView 11. Next har blivit mycket mer mobilitetsvänligt, vilket är en stor skillnad från hur det är i QlikView 11. Vi märker att marknaden kräver allt mer mobilitet och jag tror absolut att Next är på helt rätt väg med sin mobilitet.

Klicka här och se hur Anthony Deighton, CTO och Senior Vice President of Products hos Qlik, beskriver Natural Analytics och visar funktioner i Next. 

Affecto och QlikView.Next
På Affecto ser vi med spänning fram emot Next och vi är med på tåget. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om nyheter som släpps kring Next, allt för att vara helt redo när Next väl släpps.

Varken Affecto eller Qlik kan utlova att allt som presenteras i detta blogginlägg kommer att finnas med i lanseringen senare i år.

Taggar: Qlik , QlikView.Next , Qonnections , QlikView , Natural Analytics , Mobility , Agility , Story Telling , Hub , Paging

Dela / Kommentera »

Affecto is the largest Business Intelligence solution provider in the Nordic countries. We help our customers to improve productivity and competitiveness by superior use of information for decision making. We build IT solutions that enable organizations to integrate their strategic targets with their business management. Affecto also delivers operational solutions for improving and simplifying processes at customer organizations and offers geographic information services (GIS). Affecto offers Business Intelligence solutions in its operating areas in the Nordic and Baltic countries. In operational solutions, the company has a presence in Finland and in the Baltic region